Hiệu đính tài liệu

Chúng tôi hân hạnh cung cấp các dịch vụ liên quan đến hiệu đính bản dịch cũng như các loại tài liệu cần phát hành rộng rãi đến công chúng. Các biên tập viên của chúng tôi là những người bản xứ được đào tạo bài bản trong việc phát hiện và điều chỉnh các lỗi văn bản, lỗi từ vựng, lỗi ngữ pháp, lỗi định dạng nhằm giúp quý khách chuẩn hoá các tài liệu của mình.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại (08) 39259232 hoặc email cho chúng tôi info@sohoavn.com.